KLINIKKEN BLE BETYDELIG SKADET I BRANN 7. JUNI, MEN VI ER NÅ ETABLERT I MIDLERTIDIGE LOKALER PÅ SAMME STED SOM TIDLIGERE. TRE BEHANDLINGSPLASSER I VÅR SPESIALISTAVDELING BLE LITE SKADET OG ER ALLEREDE SATT I STAND IGJEN.YTTERLIGERE FEM MIDLERTIDIGE BEHANDLINGSPLASSER STOD KLARE FRA 1. AUGUST. VI VIL HA DET SAMME GODE TILBUDET OG DE LANGE ÅPNINGSTIDENE SOM FØR, MEN VI MÅ KLARE OSS MED NOE MINDRE LOKALER I DEN PERIODEN DET TAR Å REHABILITERE DEN STORE KLINIKKEN. DET ER FORELØPIG USIKKERT HVOR LANG TID DETTE VIL TA.