Informasjon vedrørende brann ved Tannhelsesenteret Lørenskog

Vi takker våre pasienter med tålmodigheten i byggeperioden og at dere har akseptert å fortsette å velge oss i denne perioden.

Den 7. juni 2023 begynte det å brenne i klinikken. Brannen startet på taket utenfor våre lokaler over butikken til Kiwi. Når brannen ble oppdaget av våre ansatte var varmeutviklingen så høy at vinduene inn til klinikken sprakk. Brannen spredte seg raskt inn i våre lokaler. Brannvesenet kom raskt på plass og fikk slokket brannen, men lokaler og utstyr fikk omfattende skade av vann, røyk. Støv og sot.

En stor del av klinikken måtte rives ned og alt utstyr kastes. Alt innhold i skuffer og skap i hele klinikken måtte kastes. All elektrisk og elektronisk infrastruktur måtte skiftes ut. Klinikkens utstyr ble demontert og kjørt vekk av spesialister som renset og rengjorde dette. Arbeidet foregikk ved at utstyret ble demontert, pakket og heist ned fra taket utenfor.

Se bildegalleri i bunn av denne nettsiden

Det har pågått en kontinuerlig rehabilitering siden brannen skjedd og mange ulike aktører har bidratt i dette arbeidet. Det har vært arbeidet lange dager for å fullføre prosjektet og klinikken har vært en byggeplass med mange håndverkere i arbeid samtidig.

De første to ukene etter brannen fikk vi låne kontorer av gode kolleger i nærheten slik at det var mulig å hjelpe rask behandling.

Avdelingen innenfor venterommet vårt var minst skadet etter brannen og kunne settes i stand etter to til tre uker. Alt utstyr og inventar ble renset for røyk, sot og lukt. Lokalene vasket ned. Teknisk utstyr ble sjekket og overhalt og deler av ødelagt infrastruktur måtte byttes ut. I slutten av juni var vi i gang med tre behandlingsplasser.

To leiligheter på motsatt side av korridoren ble stilt til rådighet av gårdeier og sammen med entreprenør og leverandør av tannlegeutstyr ble det prosjektert en kompakt midlertidig klinikk med fem behandlingsplasser.

Teknisk utstyr ble bestilt fra produsent allerede dagen etter brannen og tilgjengelig utstyr på lager ble sendt fra tyske produsenter.

I løpet av juli lykkes vi med å bygge opp den midlertidige klinikken til en enkel og funksjonell arbeidsplass slik at vi kunne tilby våre pasienter tannbehandling på et like høyt nivå som før.

Korridoren ble pusset opp og fikk bedre belysning for å knytte alle midlertidige løsninger sammen.

Mandag 11. mars åpnet vi for bruk av venterom og resepsjon som normalt. Samtidig åpner den kjeveortopediske avdelingen.

Vi vil bruke resten av mars til å fullføre monteringen av nytt utstyr og få resten av klinikken ferdig.

Vi forventer at vi er tilbake i full drift etter påske.