Informasjon til pasienter, og pårørende til pasienter, som får kjeveortopedisk behandling i Sogndal.

 

Vi ser oss dessverre nødt til å legge ned behandlingstilbudet i Sogndal fra nyttår. 

Vår spesialist i kjeveortopedi (tannregulering) ved klinikken i Sogndal har sagt opp sin stilling og slutter. Det har dessverre ikke vært mulig å finne en annen spesialist i kjeveortopedi som kan overta.

Vi har vært i kontakt med alle kjeveortopediske klinikker i regionen og utarbeidet en liste over hvilke klinikker som har svart at de har ledig kapasitet til å videreføre pågående behandling.

All informasjon som er nødvendig for den nye kjeveortopeden vil bli lastet ned på en minnepenn.

Alle pasienter vil få tilsendt eller utlevert minnepenn sammen med en liste over hvilke klinikker som de selv kan ta kontakt med.

Etter nyttår vil vår klinikk i Lørenskog være behjelpelig med å svare på henvendelser og bidra med hjelp og informasjon. Vår kjeveortopediske avdeling i Lørenskog har kapasitet dersom noen skulle ønske å videreføre behandling der.

All informasjon vil både bli sendt i post og lagt ut på våre nettsider:

www.tannhelsesenter.no

Vi tar forbehold om at den samme informasjonen kan komme til å bli sendt ut flere ganger.

Med hilsen
Tannlege Per Opsahl
Eier og daglig leder