Omfattende tannbehandling i utlandet må ofte også følges opp der

Det finnes omkring 300 systemer for tannimplantater i verden og minst like mange kopier. Alle systemer har unike komponenter og eget verktøy. Tannleger i Norge benytter et lite antall systemer som er anerkjent av norske helsemyndigheter og som har norske leverandører. Implantatsystemer og andre konstruksjoner for rehabilitering av tannsettet krever vedlikehold og oppfølging. Arbeider kan løsne og gå i stykker. Dersom du velger behandling hos tannlege utenfor Norge må du vanligvis reise tilbake dit hver gang en slik konstruksjon trenger oppfølging hvis du skal kunne kreve at dette gjøres innenfor garantien.

Du kan ellers bare få hjelp i Norge hvis du finner en tannlege som bruker akkurat det samme implantatsystemet som er benyttet i utlandet og som har tilgang til nye komponenter. En av utfordringene med oppfølgende behandling i Norge, er ofte å finne ut hva slags system som er benyttet.

Pasienter som har fått behandling ved sykehus, av lege eller tannlege i land utenfor Skandinavia må selv oppsøke fastlege for å sjekke om man er smittet med MRSA (multiresistente gule stafylokokker) før man får behandling ved et norsk tannlegekontor.