Skinner mot snorking og søvnapné

Vi framstiller skinner som stabiliserer luftveiene under søvn og forhindrer snorking og pustestans. Vi samarbeider med søvnteam ved AHUS (Akershus Universitetsykehus) og Førde Sykehus (regionsykehus for Sogn og Fjordane).

De fleste som har obstruktiv søvnapné snorker, men ikke alle som snorker har søvnapné. Har du behandlingstrengende søvnapné kan du få skinna dekket av sykehuset, men det krever rekvisisjon fra en legespesialist ved en søvnavdeling. Ønsker du ikke å gå via sykehus kan du betale for behandlingen selv.

Søvnapnéskinne er et godt alternativ for de som ikke klarer å bruke CPAP (pustemaske). De som fungerer bra med sin CPAP kan ha glede av en skinne under reiser eller opphold på steder der det ikke er strøm.

Dersom du aldri er utredet for søvnapné, kan vi henvise deg til en privat avtalespesialist for å gjøre utredning og diagnose. Spesialisten kan enten henvise deg til et sykehus eller til privat behandling.

Kommer du til oss uten å ha gjort en undersøkelse ved sykehus eller avtalespesialist på forhånd vil vi gjøre en registrering med utstyr som du låner av oss før vi setter i gang behandling for snorking eller pustestans.

Les mer om behandlingsforløp og pris på våre web sider.